Termeni și condiții

1. Descrierea serviciului. Definiții

Site-ul www.mediabuy.ro denumit în continuare Site-ul este aflat in folosința Societății MEDIA MIX ADVISER SRL cu sediul social în București, Str. Anastasie Simu, nr. 6, ap. 11, Sector 1, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului J40/12820/2019, societatea având drept exclusiv de proprietate intelectuala asupra conținutului Site-ului, fiind denumită în continuare deținătorul Site-ului.

Prin intermediul site-ului mediabuy.ro se asigură prezentarea și promovarea serviciilor media, a campaniilor media ce pot fi oferite de către deținătorul site-ului, dând posibilitatea utilizatorilor care accesează site-ul de a se informa cu privire la acestea, de a configura produse și a transmite cereri de ofertă.

Prin intermediul platformei se asigură promovarea unor servicii de furnizare a serviciilor de promovare media prin parteneri ai deținătorului site-ului, incluzând promovare TV, radio, în mediul digital.

Următorii termeni vor fi definiți după cum urmează:

Utilizator – orice persoana fizică ce accesează Site-ul în vederea consultării produselor și serviciilor prezentate, indiferent dacă plasează sau nu o Comandă/cerere pentru ofertare în vederea achiziționării de produse/servicii; totodată utilizatorii se pot înscrie pe site în vederea transmiterii de către deținător a unor informări periodice – newsletter în condițiile prevăzute în formularul de abonare corespunzător;

Client – orice persoană fizică care accesează Site-ul si plasează o Comandă/cerere de ofertă completând formularul disponibil pe site.;

Produse și servicii – orice produs/serviciu media prezentat/promovat pe site;

Cererea de ofertă – solicitarea transmisă în format electronic prin care clientul își manifestă interesul pentru un produs sau serviciu prezentat în oferta site-ului;

Conținut – toate informațiile publicate pe Site care pot fi vizualizate / accesate de un utilizator.

2. Înregistrarea utilizatorului

Pentru a putea plasa o Cerere de ofertă de produse/servicii oferite pe Site, Utilizatorul se va înregistra pe Site ca potențial Client. În acest sens vă obligați și garantați că furnizați date reale, exacte și complete, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare (denumire companie, domeniu de activitate, website companie, canale social media, nume și prenume, telefon, adresă de email).

Deținătorul Site-ului își rezerva dreptul (nu și obligația) de a verifica autenticitatea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor referitoare la existenta acestora.

În cazul în care se constată că informațiile puse la dispoziție de Utilizator sunt inexacte, deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a suspenda sau de a sista accesul Utilizatorului în cauză la serviciile Site-ului și de a refuza încercările curente sau viitoare de a plasa o cerere de produse/servicii oferite pe Site.

Prin accesarea Site-ului și a serviciilor puse la dispoziție, utilizatorul garantează ca oferă deținătorului Site-ului date corecte fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

3. Înregistrarea unei cereri de ofertă

Produsele și serviciile media prezentate în cadrul Site-ului vor fi ofertate punctual numai în baza unei solicitări/cereri de ofertă plasată pe site. Cererea se va procesa conform prevederilor de mai jos.

ATENȚIE!!! Plasarea unei cereri de ofertă nu constituie o comandă fermă și nu presupune o rezervare a produselor/serviciilor.

Cererile sunt procesate în ordinea cronologică în care au fost înregistrate.

Prin completarea formularului de pe site și plasarea unei cereri de ofertă, utilizatorul acceptă forma de comunicare prin care deținătorul site-ului și colaboratorii acestuia își desfășoară operațiunile, respective contactarea pe telefon sau prin transmiterea de email-uri.

O cerere plasată pe Site va indica:

 • bunurile/servicii regăsite în oferta prezentată pe Site;
 • mențiuni cu privire la alte cerințe speciale (domeniu de activitate, buget, public țintă etc).

Lansarea unei cereri de ofertă nu creează obligații în sarcina deținătorului site-ului sau colaboratorilor acestuia cu privire la contactarea utilizatorului sau la obligația de a oferi un produs/serviciu identic solicitărilor/mențiunilor utilizatorului.

Etapele în vederea formulării unei oferte și a vânzării unui produs sunt următoarele:

 1. înregistrarea cererii, utilizatorul primind un email de confirmare a înregistrării cererii sale;
 2. preluarea cererii de către deținătorul site-ului și analizarea acesteia în raport de ofertele primite de la partenerii media;
 3. un agent, în limita programului de lucru de luni până vineri în intervalul 9-17 va contacta utilizatorul prin telefon sau email în vederea furnizării unor eventuale detalii necesare construirii unei oferte personalizate adaptată solicitărilor acestuia;
 4. d. plasarea unei comenzi se va putea realiza exclusiv după verificarea Comenzii si a disponibilității partenerilor media, în baza unui contract încheiat între client și furnizorul de servicii.

4. Prezentarea și prețul produselor/serviciilor pe site

Prezentarea de pe site, imaginile cuprinse în site, informațiile generale, modele și tipurile de produse/servicii, prețurile și disponibilitatea acestora sunt asigurate cu titlu informativ. Deținătorul site-ului împreună cu colaboratorii săi depun toate eforturile pentru a realiza actualizarea informațiilor pe măsura primirii acestora de la furnizori.

In cazul in care prețurile sau orice alte elemente sau detalii referitoare la produse au fost afișate greșit pe site, inclusiv din cauza faptului că au fost introduse greșit în baza de date, deținătorul site-ului nu poate fi obligat pentru a asigura produse sau servicii cu respectarea caracteristicilor sau specificațiilor menționate în mod eronat. Astfel, prezentarea de pe site nu creează obligații comerciale ferme între părți cu privire la încheierea unui contract sau livrarea unui anumit produs/serviciu.

5. Confidențialitatea informațiilor

MEDIA MIX ADVISER asigură caracterul confidențial al datelor și informațiilor transmise prin intermediul serverelor sale sau stocate pe ele, precum și a datelor cu caracter personal eventual solicitate Utilizatorilor la înregistrare.

Deținătorul site-ului asigură prelucrarea datelor în concordanță cu Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal prezentată aici (link).

6. Modificările serviciului

Deținătorul Site-ului își rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent, accesul la Site (în totalitate sau numai în parte). In acest caz, deținătorul Site-ului nu este răspunzător față de Utilizator sau față de o terță persoană pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a serviciilor disponibile prin intermediul Site-ului.

7. Proprietate intelectuală

Toata creația grafică și conținutul Site-ului sunt proprietatea MEDIA MIX ADVISER. Fac excepție informațiile, elementele sau semnele grafice, mărcile aparținând altor entități pentru care deținătorul site-ului are însă drept de folosire.

Utilizatorul acceptă că orice software folosit în legătură cu serviciile oferite de Site conțin informații confidențiale si aflate sub drept de proprietate, fiind protejate de legile privind dreptul de proprietate intelectuală, industrială și alte legi aplicabile.

Utilizatorul se obligă să nu reproducă, să nu copieze, să nu vândă sau să exploateze serviciile, informațiile și/sau materialele foto, audio-video la care are acces ca urmare a utilizării acestui Site, în parte sau complet.

Utilizatorului îi este interzisă modificarea, închirierea, cedarea, împrumutul, vânzarea, distribuția sau crearea unor materiale derivate bazate pe serviciile sau programele folosite in cadrul Site-ului.

Acest Conținut nu poate fi descărcat, copiat, reprodus, distribuit, transmis, difuzat, afișat, vândut, licențiat sau exploatat în alt fel în niciun alt scop, fără acordul prealabil scris al deținătorului site-ului sau al licențiatorilor acestuia (daca este cazul). Media Mix Advertiser S.R.L. și licențiatorii acestuia își rezervă toate drepturile care nu sunt acordate expres în sau asupra Conținutului lor.

Fotografiile sau materialele audio – video prezentate au caracter informativ.

Specificațiile produselor și serviciilor menționate pe site sunt informative, pot fi schimbate fără a fi necesară înștiințarea prealabilă și nu constituie obligativitate contractuală.

8. Răspundere

Utilizatorul declara în mod expres că acceptă următoarele condiții:

 1. Utilizarea serviciilor puse la dispoziție/plasarea cererilor pe Site se face pe propria răspundere. Deținătorul site-ului și colaboratorii acestuia sunt absolviți în mod expres de orice răspundere, inclusiv, dar nu limitat la garanțiile indirecte de vânzare sau de conformitate cu specificațiile pentru un anume scop.
 2. Deținătorul Site-ului nu oferă nicio garanție că:
  1. serviciile împlinesc toate cerințele utilizatorilor;
  2. serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;
  3. erorile de program vor fi corectate.
 3. Utilizatorul care își bazează deciziile, acțiunile sau inacțiunea sa pe informațiile conținute in acest website își asuma răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

9. Limitele răspunderii

 • utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor Site-ului;
 • acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
 • declarații sau acțiuni ale unei terțe părți asupra serviciilor Site-ului;
 • orice altă problemă legată de serviciile Site-ului.

Utilizatorul acceptă în mod expres ca deținătorul Site-ului nu va fi răspunzător pentru nici un fel de daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile (chiar dacă deținătorul a fost anterior informat despre posibilitatea apariției unor asemenea pierderi), rezultând din:

Notificările/comunicările adresate utilizatorilor vor fi făcute pe cale electronică, prin e-mail sau telefonic. Deținătorul Siteului poate face notificări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afișarea de înștiințări către utilizatori în mod general, pe Site.

11. Legea aplicabilă

Prin accesarea acestui site, Utilizatorul acceptă că orice dispută legată de accesarea site-ului și a produselor/serviciilor oferite sunt guvernate și interpretate in concordanță cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicției exclusive a instanțelor judecătorești române competente.

MEDIA MIX ADVISER S.R.L. nu oferă garanția că conținutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor țări in afara României.

12. Clauze finale

Termenii de Utilizare reprezintă acordul părților si reglementează folosirea de către Utilizator a serviciilor Site-ului.

În cazul în care, ulterior lansării Site-ului, vor fi implementate servicii suplimentare puse la dispoziție pe Site, aceste servicii vor fi supuse acelorași reguli și condiții cuprinse în prezentele clauze, cu excepția cazului în care acestea vor fi modificate.

Prin accesarea și înscrierea datelor dvs. pe acest Site acceptați termenii și condițiile de mai sus. În cazul în care nu doriți să fiți obligați și să respectați regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiți serviciile puse la dispoziție de acest Site.

Ești interesat de o campanie cu noi?